Masking Tape 3M 2899 "12mm x 18mm"

(100 Roll/Box)

3M เทปกระดาษกาวเรียบ (3M Washi Tape) สีฟ้า ใช้สำหรับงานพ่นสีและแปะติดทั่วไป สามารถใช้มือฉีกได้ เส้นคมชัด ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Specification

Thinkness 

Temperature 120 C/ 30 Min

Size 12 mm x 18M

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

฿2,000.00

 • In Stock / มีสินค้า

NITTO Purple Crape Tape 720A #20mm x 18M (60 Roll/box)

เทปกาวสีม่วง ใช้สำหรับงานที่ทาสีในการก่อสร้างและการปรับที่อยู่อาศัย

specification

Thinkness ความหนา  0.1 mm

Elongation การยืดตัว  8% 

Themperature Max.  180 C

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

฿2,000.00

 • In Stock / มีสินค้า

NITTO Orange Crape Tape 7288 #20mm x 18M (60 Roll/Box)

ใช้สำหรับพ่นสีชิ้นงาน ไม่ทิ้งคราบกาว

Specification

Thinkness ความหนา  0.09 mm

Elongation การยืดตัว  5.6%

Themperature Max.  150 C / 30 Min

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

฿1,550.00

 • In Stock / มีสินค้า

Corona Masker #1100mm x 25M (MOQ 22Roll/Box)

(60 Roll/Box)

สามารถฉีกตามแนวตั้งได้ง่าย ไม่ต้องใช้กรรไกร สะดวกในการใช้งาน

ป้องกันการกระเด็นของสีเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสี

เทปทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผ่นฟิล์มมีความทนทานสูง แต่ฉีกตามแนวตั้งได้ง่าย

Specification

Meterial  PE/Cloth

Film Width 1100 mm

Film Length 25 m

Tape Width 16 mm

Made in Japan

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

฿2,500.00

 • In Stock / มีสินค้า

Corona Masker mini #550mm x 25M

(60 Roll/Box)

สามารถฉีกตามแนวตั้งได้ง่าย ไม่ต้องใช้กรรไกร สะดวกในการใช้งาน

ป้องกันการกระเด็นของสีเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสี

เทปทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผ่นฟิล์มมีความทนทานสูง แต่ฉีกตามแนวตั้งได้ง่าย

Specification

Meterial  PE/Cloth

Film Width 550 mm

Film Length 25 m

Tape Width 16 mm

Made in Japan

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

฿2,500.00

 • In Stock / มีสินค้า

NITTO Hight Temperature Masking Tape P-703 #16mm x 50M ( 22 Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนสูง ทนสารเคมี ทนตัวทำละลายต่างๆ สามารถใช้ติดในสภาวะสูญญากาศ และในอุณหภูมิสูงได้ ใช้สำหรับงานพ่นสีและอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Specification

Size                                 16mm x 50M

Temperature Max            300°F/148°C (60-90 Min)

Tape Thickness               0.163 mm

Tensile Strength             38.5 N/10mm

Elongation                       6%

Adhesion to steel            6.5 N/10mm

Unwind at 150 FPM        1.1 N/10mm

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿1,450.00

 • In Stock / มีสินค้า

NITTO Hight Temperature Masking Tape P-703 #36mm x 50M ( 8 Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนสูง ทนสารเคมี ทนตัวทำละลายต่างๆ สามารถใช้ติดในสภาวะสูญญากาศ และในอุณหภูมิสูงได้ ใช้สำหรับงานพ่นสีและอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Specification

Size                                 36mm x 50M

Temperature Max            300°F/148°C (60-90 Min)

Tape Thickness               0.163 mm

Tensile Strength             38.5 N/10mm

Elongation                       6%

Adhesion to steel            6.5 N/10mm

Unwind at 150 FPM        1.1 N/10mm

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿1,200.00

 • In Stock / มีสินค้า

NITTO Hight Teperature Masking Tape P-781 #16mm x 50M (5 Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนสูง ทนสารเคมี ทนตัวทำละลายต่างๆ สามารถใช้ติดในสภาวะสูญญากาศ และในอุณหภูมิสูงได้ ใช้สำหรับงานพ่นสีและอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Spacification

Size                             16mm x 50M

Tape Thickness           7.5 mil

Adhesion to steel       40 OZ/in.

Tensile Strength         25 ib/in.

Made in USA

 

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿600.00

 • In Stock / มีสินค้า

NITTO Hight Temperature Masking Tape P-781 #36mm x 50M (7 Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนสูง ทนสารเคมี ทนตัวทำละลายต่างๆ สามารถใช้ติดในสภาวะสูญญากาศ และในอุณหภูมิสูงได้ ใช้สำหรับงานพ่นสีและอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Spacification

Size                         36mm x 50M

Tape Thickness         7.5 mil

Adhesion to steel       40 OZ/in.

Tensile Strength        25 ib/in.

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿800.00

 • In Stock / มีสินค้า

NITTO Medium Temperature Masking Tape P-787 #16mm x 50M (15 Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนปานกลาง ทนสารเคมี ทนตัวทำละลายต่างๆ สามารถใช้ติดในสภาวะสูญญากาศ และในอุณหภูมิสูงได้ ใช้สำหรับงานพ่นสีและอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Specification

Size                                 16mm x 50M

Temperature Max         250°F/121°C (60Min)

Tape Thickness              0.193 mm

Tensile Strength            38 N/10mm

Elongation                      6%

Adhesion to steel          35 N/10mm

Unwind at 150 FPM      1.6 N/10mm

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿950.00

 • In Stock / มีสินค้า

Masking Tape P-787 #36mm x 50M ( 7Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนปานกลาง ทนสารเคมี ทนตัวทำละลายต่างๆ สามารถใช้ติดในสภาวะสูญญากาศ และในอุณหภูมิสูงได้ ใช้สำหรับงานพ่นสีและอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Specification

Size                                   36mm x 50M

Temperature Max          250°F/121°C (60Min)

Tape Thickness               0.193 mm

Tensile Strength             38 N/10mm

Elongation                       6%

Adhesion to steel           35 N/10mm

Unwind at 150 FPM        1.6 N/10mm

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

฿840.00

 • In Stock / มีสินค้า

Shurtape Medium-Hight Masking Tape CP-101 #16mm x 50M (7 Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนปานกลางถึงสูง ใช้มาสกิ้งที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ตึก และในอุตสหกรรม รวมถึงใช้แพ็คของ หรือตีเส้นต่างๆ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Specification

Size                                                16mm x 50M

Temperature Max                        150°F/66°C (60Min)

Tape Thickness                             0.12 mm

Tensile Strength                          31.5 N/10mm

Adhesion to Stainless Steel       3.83 N/10mm

Elongation                                   9.5%

Made in USA

 

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿430.00

 • In Stock / มีสินค้า

Shurtape Medium-Hight Masking Tape CP-101 #36mm x 50M (7 Roll/Box)

เทปกาวทนความร้อนปานกลางถึงสูง ใช้มาสกิ้งที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ตึก และในอุตสหกรรม รวมถึงใช้แพ็คของ หรือตีเส้นต่างๆ ไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน

Specification

Size                                                 36mm x 50M

Temperature Max                        150°F/66°C (60Min)

Tape Thickness                             0.12 mm

Tensile Strength                          31.5 N/10mm

Adhesion to Stainless Steel       3.83 N/10mm

Elongation                                    9.5%

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿550.00

 • In Stock / มีสินค้า

High Temperature Paper Masking Tape SP130. #20mm x 50M (10 Roll/Box)

กระดาษกาวย่น ทนอุณหภูมิ 180-200 C (45-60 Min) เคลือบด้วยกาวซิลิโคน หนา 80 ไมครอน ไวต่อแรงกด ติดแน่น ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง และงานที่ต้องพ่นสี

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

฿500.00

 • Sold Out / สินค้าหมด

High Temperature Paper Masking Tape SP130. #30mm x 50M (4 Roll/Box)

กระดาษกาวย่น ทนอุณหภูมิ 180-200 C (45-60 Min) เคลือบด้วยกาวซิลิโคน หนา 80 ไมครอน ไวต่อแรงกด ติดแน่น ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง และงานที่ต้องพ่นสี

Made in USA

ราคาต่อกล่องรวมส่ง

ราคาพิเศษแค่ในสต๊อกเท่านั้น

฿300.00

 • In Stock / มีสินค้า