ข้อตกลงในการซื้อสินค้าทางโฮมเพจ

รายละเอียดข้อตกลง

1.ราคาสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ เป็นราคารวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว (สกุลเงินเป็นบาทเท่านั้น)

2.หลังจากชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

   Email : tnk-hokuriku@outlook.com  Line :  098-7500816

3.รายการสินค้าที่อนุมัติการสั่งซื้อหลัง 15.30 น. ทางบริษัทจะทำการจัด  ส่งสินค้าในวันถัดไป ไม่นับ รวมวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์  ในส่วนของสินค้าต่างประเทศทางบริษัทจะแจ้งเมื่อ มีการสั่งซื้อสินค้า

4.โอนเงินค่าสินค้ามาที่ เลขบัญชี                                                             

    ธนาคาร           Bank : 014 The Siam Commercial Bank (SCB)

    สาขา                Branch : 0249 Serm-mit Tower

    ชื่อบัญชี           Account Name : TNK HOKURIKU TRADING LIMITED

    เลขที่บัญชี       Account Number : SA 2492096554

5.หากได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง หรือสินค้ามีปัญหา หรือต้องการใบวางบิล โปรดติดต่อมาที่

    Email : tnk-hokuriku@outlook.com  Line :  098-7500816

6.หากสินค้าที่ต้องการหมดสต๊อกชั่วคราว ลูกค้าสามารถสั่งจองสินค้า หรือติดต่อได้ที่

    Email : tnk-hokuriku@outlook.com  Line :  098-7500816

7.หากสินค้าทำการจัดส่งออกไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้

8.สามารถยกเลิกสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ

 

ข้อกำหนดการคืนเงินเต็มจำนวน

เหตุผลการคืนเงินเต็มจำนวน

- สินค้าเสียหายอย่างรุนแรง ไม่สามารถซ่อมหรือใช้งานได้

- สินค้าผิด หรือไม่ถูกต้อง

- ข้อผิดพลาดรายการสินค้าหรือราคาบนหน้าเว็บไชต์

- สินค้าหรืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ

- ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนสินค้าก่อน หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จำจะเข้าสู่กระบวนการคืนเงินเต็มจำนวน

เงื่อนไขในการคืนเงินเต็มจำนวน

-สินค้าจะต้องได้เปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับ

-สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกันสินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน

 

รายละเอียดการคืนสินค้า

เหตุผลการคืนสินค้า

- สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง แตก รอยตกกระแทก

- ทางบริษัทส่งของผิด ไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

- สินค้าผิด / ไม่ถูกต้อง
- ข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บไซต์
- สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

- สินค้าต้องอยู่ในกล่องเดิม สภาพเดิม รวมถึงต้องมีพลาสติกห่อหุ้มด้วย

- ไม่ผ่านการใช้งานภายใน 7 วัน

- ต้องเป็นสินค้าที่ทางบริษัทจำหน่ายเท่านั้น

- ต้องทำการคืนภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว

 

รายละเอียดการขอเปลี่ยนสินค้า

เหตุผลการเปลี่ยนสินค้า

- สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง แตก รอยตกกระแทก

- ทางบริษัทส่งของผิด ไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

- สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของทางเราเพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของเรา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 1- 3 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า                               

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

- สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกันสินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน

- ไม่ผ่านการใช้งานภายใน 7 วัน

- ต้องเป็นสินค้าที่ทางบริษัทจำหน่ายเท่านั้น

- ต้องทำการเปลี่ยนคืนภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว

- ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

- สินค้าที่หมดระยะเวลาการเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน แต่ยังอยู่ในอายุการรับประกัน (อาทิ ปืนพ่นสี, ห้องพ่นสี, ห้องอบสี, เครื่องมือต่างๆ) ผู้ซื้อกรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเพื่อรับการบริการ, การรับประกัน และข้อมูลการคืนสินค้า)

กรณีส่งเคลมเนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง 
- ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า
- ต้องแนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
- สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   
- สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว 
- บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดี

- มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

 

กรณีทางบริษัทส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ (อ้างอิงรายการสั่งซื้อ ที่ลูกค้ากรอกผ่านหน้า Website)

- ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับ

- แนบใบเสร็จรับเงินของตัวสินค้ามาด้วย

- สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน

- สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว       (เช่น TABLET, GPS, กล้อง DVR)

- บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์

- อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้งาน

- มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

 

การซ่อมแซม

- หากระยะเวลาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้ายังไม่หมดอายุ กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อแนวทางแก้ไขเบื้องต้นหรือขอข้อมูลการส่งเข้าศูนย์ซ่อม

- หากเกิดปัญหาในการใช้งานหรือเกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์กรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตัวของผู้ซื้อเองก่อน หากข้อบกพร่องนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองของสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

- กรณีสินค้าอยู่ในประกันตามที่ระบุในใบเสร็จ ( ที่แนบมากับตัวสินค้า ) อาจจะชำระหรือไม่ชำระเงิน โดยจะต้องเป็นไปตามที่ระบุในใบเสร็จ
- ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทราบเจตจำนงของลูกค้าแล้วจึงดำเนินการในขั้นต่อไป
- กรณีส่งซ่อมสินค้า หรือพบปัญหาการใช้งานเมื่อเลยระยะประกัน จะมีค่าใช้จ่าย และแจ้งรายละเอียดปัญหาของตัวเครื่องที่พบลงในกระดาษ 
- แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย (ถ่ายสำเนาเอกสารใบเสร็จ แนบกับตัวสินค้าที่ส่งซ่อมมาด้วย)

- แนบตัวสินค้าพร้อม อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วม ( เช่นที่ชาร์จ หรือ OTG กรณีเปิดเครื่องไม่ติดหรือชาร์จไฟไม่เข้าเพื่อทำการตรวจสอบ )

 

การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อตามโปรโมชั่นหรือด้วยรหัสส่วนลด

สำหรับสินค้าลดราคา จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ท่านชำระค่าสินค้าเข้ามา และไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อสินค้าลดราคาในราคา 500 บาท แต่ราคาเดิม ของสินค้านั้นคือ 1,000 บาท ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านจำนวน 500 บาท หากท่านสั่งซื้อสินค้าด้วย รหัสส่วนลด ทางเราจะดำเนินการคืนตามจำนวนที่ท่านซื้อสินค้านั้นๆและมอบ รหัสส่วนลด ทดแทนให้ท่าน

 

 หมายเหตุ

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่รับประกันนี้ มีผลคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก

บริษัท TNK HOKURIKU TRADING  เท่านั้น

- อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในใบเสร็จรับเงินของสินค้านั้นๆ