1.บริการลอกสีชิ้นงานหรือชิ้นส่วนต่างๆ

บริการลอกสีชิ้นงาน ลอกสนิม ล้างชิ้นงาน เคลือบน้ำยาป้องกันสนิม  รวมถึงคราบไขมันต่างๆ มีบริการรับส่งชิ้นงานให้ บริการรวดเร็ว งานสวย ทันการใช้งาน

2.บริการจัดทำแพ็คเกจ กล่อง/ซอง ใส่ผลิตภัณฑ์

3.บริการทำสเกลแผ่นใส ตามความต้องการลูกค้า

4.Silicone Design บริการรับออกแบบซิลิโคน