เครื่องเช็คความเร็วลม (Anemometer)

Vane Anemometer AM-4222 : เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

Specification

หน่วยวัดความเร็วลม m/s, km/h, ft/min, knots, mile/h

ช่วงการวัด 0.4 ถึง 30.0 m/S, 1.4 ถึง 108.0 km/h, 0.9 ถึง 67.0 mph, 0.8 ถึง 58.3 knot, 80 ถึง 5910 ft/min

ความละเอียดการแสดงผล  0.1 m/s

Accuracy ± 3% Full Scale

 

 

 

 

 

 

 

EXTECH 45160 ANEMOMETER 3 in 1

For Win, Temperature, Hubility

: สามารถวัดได้ทั้งลม อุณหภูมิ และความชื้น

 

Specification

Win range: 0.4 - 30 m/s

%Relative Humidity: 10-95%RH

Themperature: 0-50C

Power: 9V battery

 

 

 

EXTECH Thermo-Anemometer with built-in InfaRed

Specification

IR Temperature -50 to 500C

Win range: 0.4-30 m/s

Diamensions: 203x75x50mm

Weight: 280g.

 

 

 

 

 

EXTECH AN300 ANEMOMETER : เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

: มิเตอร์สำหรับวัดปริมาณลมและวัดอุณหภูมิ

 

Specification

Temp range: -4 to 140F, 20 to 60C

Air velocity: 40-5900 ft/min

Dimensions: 269x106x51 mm

Power: Four AAA betteries