เครื่องวัดความหนืดสี (Flow Cup)

IWATA CUP NK-2

: เครื่องวัดความหนืด แบบถ้วย Flow Cup Viscometers

ช่วงการวัด 20 ถึง 105 ± 0.2 เหมาะสำหรับอุณหภูมิ 0 ถึง 50C ± 0.2

 

 

Ford Cup - VF No. 4

: เครื่องวัดความหนืด แบบถ้วย

ช่วงการวัด 70-370 cSt.

เวลาในการไหล (Flow Time) 30-100 หำแ.

สินค้ามาตราฐาน ASTMD1200

 

 

 

"NDJ" Rotational Viscometer

: เครื่องวัดความหนืด สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น สี กาว และอื่นๆ 

Specification

Model   NDJ-1    NDJ-4    NDJ-7

Measurement Range    

0.1-1×105mPa.s 10-(NDJ-1)

2×106mPa.s (NDJ-4)

1-1×106mPa.s (NDJ-7)

Rotor Speed (rpm)   6/12/30/60 (NDJ-1)    0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 (NDJ-4)

7.7/75/750 (NDJ-7)

Accuracy ±5% Newtonian Fluid