เครื่องวัดปริมาณแสง (Lux/light Miter)

Multi-LED Light Meter (TENMARS) : Model TM-209M

: เครื่องวัดปริมาณแสง ใช้สำหรับวัดในบ้าน โรงงาน ต่างๆ

เพื่อวางแผนการติดตั้งหลอดไฟ หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTECH HD450 HEAVY DUTY LIGHT METER

: เครื่องวัดแสง บันทึกข้อมูล Datalogger Light Meter / Lux/FC, Max.400,000Lux with 40-segment bar graph & large display ยี่ห้อ Extech, USA 

 

Specification

Display counts     4000 count backlit LCD

Fc Range               40, 400, 4000, 40kFc ±5%

Lux Range             400, 4000, 40k, 400kLux ±5%

Max Resolution    0.01Fc/0.1Lux

Cosine & Color Corrected            Yes

Dimensions   6.7 x 3.1 x 1.6” (170 x 80 x 40mm) (390g)