เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

Pressure Gauge and Grand packing seal

: เกจวัดแรงดันพร้อมฐานรอง ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressure Gauge

: เกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรม