เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ            (Dust monitor)

Dust Monitor/Particle Counter : KANOMAX Model 3888/3889

: เครื่องวัดขนาดอนุภาคในอากาศ เชื่อมต่อข้อมูล กับ SUB ได้ ใช้งานง่าย วัดอนุภาคได้หลายขนาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dust Monitor/Particle Counter : RION Model KC-52 

(สำหรับเช่าเท่านั้น)

: เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ ตั้งแต่ขนาด 0.3/0.5/1.0/2.0/5.0 ไมครอน สามารถเชื่อมต่อกับ SUB หรือ SD card ได้