เครื่องชั่งน้ำหนัก (กรุณาแจ้งตำแหน่งทศนิยมก่อนสั่ง)

(ลูกค้าสามารถแจ้งยี่ห้อและรายละเอียดที่ต้องการ เข้ามาทางบริษัทได้เลย เนื่องจากสินค้ามีหลากหลายแบรนด์)

เครื่องชั่งสปริงขนาดเล็ก

(ลูกค้าสามารถแจ้งยี่ห้อและรายละเอียดที่ต้องการ เข้ามาทางบริษัทได้เลย เนื่องจากสินค้ามีหลากหลายแบรนด์)

เครื่องชั่งสปริงขนาดใหญ่

(ลูกค้าสามารถแจ้งยี่ห้อและรายละเอียดที่ต้องการ เข้ามาทางบริษัทได้เลย เนื่องจากสินค้ามีหลากหลายแบรนด์)