Rubber HERA Handle Small White

ไม้เกียงสี ด้ามไม้ 

ใช้ดีทนทาน สินค้าผลิตจากญี่ปุ่น

Rubber HERA Brown 

ไม้เกียงพลาสติก ใช้งานง่าย ทนทาน สารถยืดหยุ่นต่อแรงกดทับหรือแรงปาดได้ดี 

Plastic Putty Spatula (ไม้เกียงสีพลาสติก)

จำนวน 12 ชิ้นต่อกล่อง

ไม้เกียงพลาสติกทนทาน ยืดหยุ่นดี ราคาไม่แพง