กระดาษทรายน้ำ

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น CA-21กระดาษทรายน้ำ DEERFOS รุ่น CC261

: กระดาษทรายขัดน้ำ CC261 ขัดได้ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ เม็ดทรายซิลิคอนคาร์ไบด์ เนื้อ

  กระดาษอ่อนตัวและไม่ยุ่ยเมื่อโดนน้ำ เม็ดทรายสีดำ เป็นกระดาษทรายที่มีคุณภาพสูง ใช้

  งานได้หลากหลาย

Applcation :  Plastics,Woodwork,Alumina,Softer Metal,Harder Metal 

กระดาษทรายน้ำ RMC รุ่น CP34-R

กระดาษทรายขัดน้ำ RMC รุ่น CP34-R ให้ความคม เพื่อขัดชิ้นงาน ได้ความเรียบและสวยงาม

  บางแต่แข็งแรง เม็ดทรายมีการยึดเกาะแน่นกับแผ่นกระดาษ ไม่หลุดล่อนง่าย เหมาะ  

  สำหรับใช้ขัดรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก ที่ต้องการความทนทาน และความประหยัด

Applcation : Plastics,Woodwork,Alumina,Softer Metal,Harder Metal 

กระดาษทรายน้ำ 9"x11" ม้าส้ม รุ่น CC-22F

: กระดาษทรายน้ำตราม้า รุ่น CC-22F ให้ความคม เพื่อขัดชิ้นงาน ได้ความเรียบและสวยงาม

  บางแต่แข็งแรง เม็ดทรายมีการยึดเกาะแน่นกับแผ่นกระดาษ ไม่หลุดล่อนง่าย เหมาะ

  สำหรับใช้ขัดรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก ที่ต้องการความทนทาน และความประหยัด

Applcation :  Plastics,Woodwork,Alumina,Softer Metal,Harder Metal 

กระดาษทรายน้ำ RMC รุ่น CP38

กระดาษทรายขัดน้ำ RMC รุ่น CP38 ขัดได้ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ เม็ดทรายซิลิคอน

  คาร์ไบด์ เนื้อกระดาษอ่อนตัวและไม่ยุ่ยเมื่อโดนน้ำ เม็ดทรายสีดำ เป็นกระดาษทรายที่มี

  คุณภาพสูง ใช้งานได้หลากหลาย

Applcation  : Plastics,Woodwork,Alumina,Softer Metal,Harder Metal 


กระดาษทรายแห้ง

กระดาษทรายแห้ง RMC รุ่น AP35M

 กระดาษทรายขัดแห้งตรา RMC รุ่น AP35M ให้ความคม บางแต่แข็งแรง เม็ดทรายมีการยึด

   เกาะแน่นกับแผ่นกระดาษ ไม่หลุดล่อนง่าย เป็นกระดาษทรายเกรดมาตรฐาน ที่ผลิตมา

   เพื่อใช้สำหรับงาน ที่ต้องการความทนทาน และความประหยัด ให้ความคุ้มค่า เหมาะ

   สำหรับงานขัดแบบแห้ง เพราะมีสารคลายเศษในตัว

 Applcation  :  1.The coat prevent clogging and static.  2.Primer, lacquer and sealer sanding

                                                                                     with orbital in furniture industries, the IT industr surface

กระดาษทรายแห้ง DEERFOS รุ่น CAM66

กระดาษทรายขัดแห้งตรา DEERFOS รุ่น CAM66 ให้ความคม บางแต่แข็งแรง เม็ดทรายมี

  การยึดเกาะแน่นกับแผ่นกระดาษ ไม่หลุดล่อนง่าย เป็นกระดาษทรายเกรดมาตรฐาน ที่

  ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงาน ที่ต้องการความทนทาน และความประหยัด ให้ความคุ้มค่า

  เหมาะสำหรับงานขัดแบบแห้ง เพราะมีสารคลายเศษในตัว

Applcation : 1.The coat prevent clogging and static. 2.Primer, lacquer and sealer sanding with

                                                                                    orbital in furniture industries, the IT industr surface 

กระดาษทรายแห้ง RMC รุ่น CP14M

กระดาษทรายขัดแห้งตรา RMC รุ่น AP35M ให้ความคม บางแต่แข็งแรง เม็ดทรายมีการยึด

  เกาะแน่นกับแผ่นกระดาษ ไม่หลุดล่อนง่าย เป็นกระดาษทรายเกรดมาตรฐาน ที่ผลิตมา

  เพื่อใช้สำหรับงาน ที่ต้องการความทนทาน และความประหยัด ให้ความคุ้มค่า เหมาะ

  สำหรับงานขัดแบบแห้ง เพราะมีสารคลายเศษในตัว

Applcation : 1.The coat prevent clogging and static.2.Primer, lacquer and sealer sanding with

                                                                                     orbital in furniture industries, the IT industr surface

กระดาษทรายแห้ง DEERFOS รุ่น AAM66

กระดาษทรายขัดแห้งตรา DEERFOS รุ่น AAM66 ให้ความคม บางแต่แข็งแรง เม็ด

  ทรายมีการยึดเกาะแน่นกับแผ่นกระดาษ ไม่หลุดล่อนง่าย เป็นกระดาษทรายเกรด

  มาตรฐาน ที่ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงาน ที่ต้องการความทนทาน และความประหยัด

  ให้ความคุ้มค่า เหมาะสำหรับงานขัดแบบแห้ง เพราะมีสารคลายเศษในตัว

Applcation : 1.The coat prevent clogging and static.2.Primer, lacquer and sealer sanding with

                    orbital in furniture industries, the IT industr surface


กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น PS36

: Sandpaper PS36

 

: #80, #120, #320, #400

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น SA331

: Sandpaper SA331

 

: #80, #120, #320, #400

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น CA331

: Sandpaper CA331

 

: #80, #120, #320, #400

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น EA343

: Sandpaper Deerfos EA343 V/C 5"

: #80, #120, #320, #400

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น CA-11

: Sandpaper CA-11

 

: #80, #120, #320, #400

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น CA-21

: Sandpaper CA-21

 

 

: #80, #120, #320, #400

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น C750 

: Sandpaper C750

 

 

: #80, #120, #320, #400

กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด รุ่น CC22F

: Sandpaper CC22F

 

 

: #80, #120, #320, #400

: กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษทรายกลมหลังกำมะหยี่ มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และไม่มีรู สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทราย